Widget Image

Bernh. Botolfsen Import AS importerer det meste som finnes av frisk frukt og grønnsaker – direkte – fra alle verdenshjørner, og sammen med det vi tar inn fra våre norske leverandører, selger vi hvert år store kvantum med frukt og grønt av ypperste kvalitet til våre kunder.

+47 22 07 69 50
post@bbimp.no
Image thumbnail

Bærekraft

Bernh. Botolfsen import AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi slutter oss til FNs bærekraftsmål og handlingsplan, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet for å dekke sine behov.

Respekt for menneskerettighetene er en viktig del av Bernh. Botolfsen Import AS sitt verdigrunnlag, men vi erkjenner at vår bransje er risikoutsatt og at vi, med vår beskjedne størrelse, har begrenset innflytelse til å forhindre negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker likevel å bidra til en holdningsendring som på sikt gjør at det i alle ledd blir tilfredsstillende arbeidsforhold og betingelser samt at de varene vi selger er dyrket på en mest mulig miljøvennlig måte.

Vi har også stort fokus på å redusere unødvendig svinn, og bruker mye ressurser på å sortere varer slik at kvaliteten av det som sendes ut er best mulig. Vi prøver å redusere kasting ved å finne alternative kjøpere til 2.sorterings varer samt gi bort varer til dyrefôr etc. Dessuten kildesorterer vi det resterende avfallet i så stor grad vi har mulighet. I tillegg jobbes det hele tiden med å optimalisere utkjøringen av varer for å begrense utslipp.

Henvendelser om åpenhetsloven rettes til daglig leder Trond Selboe på mail trond.selboe@bbimp.no

Code of Conduct

Redegjørelse fra styret