Widget Image

Bernh. Botolfsen Import AS importerer det meste som finnes av frisk frukt og grønnsaker – direkte – fra alle verdenshjørner, og sammen med det vi tar inn fra våre norske leverandører, selger vi hvert år store kvantum med frukt og grønt av ypperste kvalitet til våre kunder.

+47 22 07 69 50
post@bbimp.no
Image thumbnail

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Bernh Botolfsen Import AS

Behandlingsansvarlig
Trond Selboe (dgl) er på vegne av Bernh Botolfsen Import AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen
Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og distribusjon.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å håndtere kjøp og salg.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du eller din arbeidsgiver har avgitt våre ansatte i forbindelse med varehandel.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks fraktselskaper og tolldeklarasjonsselskaper.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi mottar i forbindelse med handel oppbevares så lenge handelsforholdet eksisterer.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud
Vi har ikke personvernombud.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@bbimp.no

Bernh Botolfsen Import AS
Breivollveien 25F
0668 Oslo